የኮሙኒቲ ድርጅቱ ከህብረተ ሰቡ ምን ይጠብቃል?
===================
።።።።።።ኮሙኒቲው ከህብረተሰቡ ሙሉ ድጋፍን ይፈልጋል።የህብረተሰቡ ድጋፍ የሌለው የኮሙኒቲ ድርጅት ምንም መሥራት ስለማይችል፦
።።።።።።ህብረተሰቡ ድርጅቱ የራሱ መሆኑ አውቆ ጠንካራ የኮሙኒቲ አመራሮችን በነቂስ ወጥቶ መምረጥ ይጠበቅበታል።
።።።።።።የኮሙኒቲ ድርጅቱ ያለህዝብ ድጋፍ ብቻውን ምንም መስራት እንደማይችል ታውቆ ህብረተሰቡ በአባልነት ተመዝግቦ ወርሃዊ መዋጮ በማድረግ መብትና ግዴታውን መወጣት ይጠበቅበታል።
።።።።።።ጠንካራ ራዕይ (vision ) ያላቸውን በመምረጥ ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችንም መልካም አርአያነትን፤አንድነትንና ፍቅርን ለማውረስ የህብረተሰቡ ሁለንተናዊ ተሳትፎ የግድ ይላል።
ከእጩ ተመራጮችና ጠቅዋሚዎች ምን ይጠበቃል?
=================
።።።።።።ህብረተሰቡን የማገልገል የውዴታ ግዴታ ኃላፊነት መወጣትን፤መገልገል ብቻ ሳይሆን ማገልገልን፤ቅን ልቦናንና ፈቃደኝነትን፤በዘር፡በሃይማኖት ፡በፖለቲካ ልዩነት ሳያደርግ ሁሉንም በኢትዮጵያዊነቱ ብቻ በእኩልነት ማገልገልን፤ ለልጆቻችን መከፋፈልን ሳይሆን አንድነትንና ፍቅርን የማውረስ ባህል ራእይ ያለው መሆንን፤ ለመመረጥ ተለምኖ ሳይሆን በፈቃደኝነትና ምረጡኝ ብለው በመወዳደር ሁሉም በየተራው ህብረተሰቡን የማገልግል ኃላፊነት መወጣት ይጠበቅብናል።
ሰለዚህ ከላይ የተጠቀሱትን በየበኩላችን ከተወጣን ጠንካራ ኮሙኒቲ ሆነን ተገቢውን አገልግሎት ማግኘትና መስጠት እንችላለን ።
አንድነታችን ይጠንክር! !!  Next blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.